គ្រឿងញៀនបំផ្លាញសុខភាពអ្នកនិងសុភមង្គលគ្រួសារអ្នក។ រួមគ្នាធ្វើសម្មភាពដើម្បីសុខភាពនិងសហគមន៏គ្មានគ្រឿងញៀន

Contact

National Authority for Combing Drug

Address:

Location in Ministry of Interior

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 023 721 648

http://www.nacd.gov.kh

Contact Form

Send an email. All fields with an * are required.

Visitor Counter

794896
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
375
592
2424
789387
14299
28044