គ្រឿងញៀនបំផ្លាញសុខភាពអ្នកនិងសុភមង្គលគ្រួសារអ្នក។ រួមគ្នាធ្វើសម្មភាពដើម្បីសុខភាពនិងសហគមន៏គ្មានគ្រឿងញៀន

ពត៌មាន

សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី​ការដេញថ្លៃ​បោះពុម្ព​សៀវភៅ​ច្បាប់​ស្តីពី​ការត្រួតពិនិត្យ​គ្រឿងញៀន...

អាន​បន្ត...

វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​ការពង្រឹង​សមត្ថភាព​ការងារ​ប្រ​មួល​ទិន្ន័យ​ព័ត៌មាន​គ្រឿងញៀន​

អាន​បន្ត...

គោលការណ៍​ចាត់​បញ្ជូន​មន្ត្រី​ជុំនាញ ទៅ​ចូលរួម​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​ស្តីពី​ការពង្រឹង​សហប្រតិបត្តិការ​មន្ត្រី​អនុវត្ត​ច្បាប់​គ្រឿងញៀន​រវាង​កម្ពុ​ជា​-​ថៃ​

អាន​បន្ត...

ទំព័រ​ទី 29 ​ទាំងអស់ 36 ទំព័រ

ចំនួនអ្នកទស្សនា

696083
ថ្ងៃនេះ
ម្សិលមិញ
សប្តាហ៏នេះ
សប្តាហ៏មុន
ខែនេះ
ខែមុន
350
559
1301
691160
7679
22644

ស្វែងរក

ព័ត៌មានថ្មី